Det har betydet, at en såkaldt ”delegeret bygherremodel” er blevet mere udbredt og også nødvendig for at sikre realiseringen af det almene boligbyggeri.

Rammen for anvendelsen af bygherremodellen i forbindelse med almene boliger, beskrives i denne brochure:

Anvendelse af bygherremodellen