Fleksibel udlejning er et redskab, som giver visse boligsøgende fortrinsret til boliger i de almene boligafdelinger, der har en udlejningsaftale. På den måde supplerer udlejningsaftalerne de sociale og fysiske indsatser i udsatte boligområder, som ofte arbejder med at øge uddannelses- og beskæftigelsesgraden, styrke civilsamfundet og gøre områderne mere attraktive.

Udlejningsredskabet anvendes også til at sikre ældres adgang til den almene boligsektor ved at give boligsøgende på 55 år og derover fortrinsret til visse boliger.

I 2017 udarbejdede Teknik og Miljø i samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat en rapport, der undersøgte og evaluerede den samlede effekt, udledt af de udlejningsredskaber, der blev anvendt i perioden 2014-2017 på tværs af boligområder med en udlejningsaftale. I rapporten indgår 42 almene boligafdelinger, omfattet af fleksibel udlejning.

Oversigt over udlejningsaftaler

Oversigt over +55 udlejningsaftaler

Hovedrapport - fleksibel udlejning