Fleksibel udlejning er et værktøj, som giver visse boligsøgende fortrinsret til boliger i de boligområder, som har en udlejningsaftale. På den måde supplerer udlejningsaftalerne de sociale og fysiske indsatser i udsatte boligområder,som ofte arbejder med at øge
uddannelses- og beskæftigelsesgraden, styrke civilsamfundet og gøre områderne mere attraktive. 

En rapport har undersøgt og evalueret den samlede effekt, udledt af de udlejningsredskaber, der er anvendt i perioden 2014-2017 på tværs af boligområder med en udlejningsaftale.

I rapporten indgår 42 almene boligafdelinger, som er omfattet af udlejningsaftaler. Rapporten er udarbejdet af Det Boligsociale Fællessekretariat og Alment Byggeri i Aarhus Kommune.

Hovedrapport - fleksibel udlejning

Oversigt udlejningsaftaler