Hvis du ønsker at finde fredede bygninger i Aarhus, kan du læse mere på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Planafdelingen administrerer på baggrund af planloven og kommuneplanens retningslinjer kulturmiljøerne og har ansvaret for registrering af bygningers bevaringsværdi. 

I forbindelse med kommuneplan 2017 blev der i kommuneplanens hovedstruktur for kulturmiljøområdet skrevet nye målsætninger og retningslinjer. Kulturhistorisk Redegørelse, som er et bilag til hovedstrukturen, indeholder en beskrivelse af udpegede kulturmiljøer i Aarhus Kommune - miljøernes hovedtræk, bærende værdier og sårbarheder. Beskrivelserne skal fungere som administrationsgrundlag i sagsbehandlingen.

Læs Kulturhistorisk Redegørelse 2013

Læs rettelsesark til Kulturhistorisk Redegørelse 2013 (vedtaget som en del af Kommuneplan 2017)