I store træk er der tale om tre centrale indsatser for den beskæftigelsesrettede indsats:

Fælles om nye løsninger – 3.000 færre på offentlig forsørgelse

Et bredt flertal i Aarhus Byråd står bag den ambitiøse målsætning om, at 3.000 flere Aarhus-borgere skal i job i løbet af 2019 og 2020. Byrådets beskæftigelsesmål er ambitiøst, og resultaterne kommer ikke af sig selv trods en forventning om gunstige konjunkturer. For at komme i mål er det en forudsætning, at hele bysamfundet i Aarhus Kommune - virksomhederne uddannelsesinstitutionerne, arbejdsgivere, arbejdstagere m.fl. – tager ejerskab og forpligter sig til at trække på samme hammel.

Konkret har byrådet sat ind med ekstraordinære investeringer i beskæftigelsesindsatsen. Investeringerne omfatter blandt andet indsatser for at få akademikere hurtigere i job, at få flere i fleksjob og at få flere voksenlærlinge.

Integration og udsatte boligområder

Aarhus skal være en by, der hænger sammen. Flere borgere – både etniske danskere og borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job eller uddannelse. Succesen skal skabes på arbejdsmarkedet, og derfor er omdrejningspunktet en virksomhedsrettet indsats med udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel og behov. At få flere i job vil nogle gange kræve, at vi tør tænke nyt og afprøve utraditionelle metoder. Det er vi fortsat parate til.

Ungeindsatser

Vi skal sikre, at alle unge mennesker kommer i gang med en uddannelse. Vi har særligt øje for de unge mennesker, der står overfor komplekse problemstillinger af faglig, social eller helbredsmæssig karakter. Vi skal give dem den nødvendige støtte og hjælp til at komme i uddannelse eller arbejde. Når der er tale om unge, der har en videregående uddannelse, skal de hurtigt indtræde på arbejdsmarkedet. I 2019 sætter vi særligt ind overfor unge akademikere, der er i risiko for langtidsledighed.

Den seneste beskæftigelsespolitik- og plan blev vedtaget i Aarhus Byråd i december 2018 og er gældende for 2019.