I Erhvervsplanen kan du læse om fokusområder for hvordan Aarhus og Business Region Aarhus kan fastholde sin udvikling og vækst. Den ser på styrker, udfordringer og konkrete initiativer indenfor hovedområder som  talenter, infrastruktur, smart city, klima og sundhed.
Erhvervsplanen findes både i en fuld udgave og i en oversigtsudgave.