Temaplanen for erhvervsarealer er et tillæg til kommuneplan 2017. Temaplanen fastlægger nye retningslinjer og rammer for byens erhvervsarealer. Formålet med temaplanen er at optimere arealanvendelsen i både de etablerede og de ubebyggede erhvervsområder samt at sikre en større hensyntagen til produktionserhvervene jf. ændringen af Planloven fra juni 2017.

Gå til temaplanen