Fokusområder

  • Forebyggelse og tidlig indsats
  • Mere og bedre viden om, hvad der virker
  • Tættere samarbejde med forældre
  • Hele bysamfundet som parter

Hent børne- og ungepolitikken