Aarhus Kommunes ”nye” Handicappolitik ” Aarhus en god by for alle” blev vedtaget i Byrådet i august 2019 og er gældende frem til 2023.

Aarhus Kommunes handicappolitik er skabt i et tæt samarbejde og dialog med Handicaprådet. Desuden har der været afholdt en række workshops undervejs, hvor Aarhus Kommunes medarbejdere og borgere har haft mulighed for at komme med inputs.

Aarhus Kommunes handicappolitik danner rammen for det fremtidige arbejde på handicapområdet og skal ses i sammenhæng med ”Fortællingen om Aarhus”, ”Aarhus målene” samt Aarhus Kommunes øvrige politikker. Politikken består af en vision, en beskrivelse af det fælles menneskesyn og af fire fokusområder. Det er de enkelte magistratsafdelinger som skal implementere politikken og der laves en midtvejsevaluering, som skal afrapporteres til Byrådet.

Der arbejdes i øjeblikket på at lave udgaver af handicappolitikken i en tegnet udgave og som lydbog.

Handiccappolitikken