Med veteranstrategien ønsker Aarhus Kommune at anerkende veteraners indsats og styrke indsatsen for dem og deres pårørende. Veteranstrategien bygger på følgende principper:

  1. Styrket fokus på de mest udsatte veteraner
  2. Styrket fokus på pårørende
  3. Koordineret, tidlig/rettidig og helhedsorienteret indsats
  4. Styrket samarbejde med frivillige organisationer og Forsvaret
  5. Synlighed, tilgængelighed og information
  6. Anerkendelse og respekt

Veteranstrategi