Affaldsplan 2015 - 2018

Aarhus Kommunes Affaldsplan 2015 – 2018 lægger blandt andet op til mere sortering tæt på borgerne og øget service til understøttelse af bæredygtigt erhverv.

Vedtaget i Aarhus Byråd 26. august 2015

Affaldsplanen er en såkaldt rammeplan, hvilket vil sige, at den indeholder målsætninger og aktiviteter på affaldsområdet for årene 2015 til 2018, mens den ikke indeholder konkrete løsninger og beskrivelse af nye ordninger. Disse udarbejdes hen over planperioden bl.a. ud fra, hvilke teknologiske løsninger og afsætningsmuligheder, der er til stede, når arbejdet med de enkelte målsætninger sættes i gang.

Fire overordnede mål

Der er fire overordnede målsætninger for affaldsplanen hver med et konkret målbart mål:

  • Mindre affald: Minimum 50 % af storskrald modtaget på det nye ReUse center skal sættes i cirkulation igen.
  • Mere genanvendelse: Vi vil indsamle 4.500 tons plast, metal, pap og papir mere om året til genanvendelse.
  • Hold kommunen ren: Den visuelle mængde af storskrald, der stilles på gaden, uden at der bestilles storskraldsafhentning, skal reduceres med 33 procent.
  • Service for erhvervslivet: Minimum 50 % af alle nystartede virksomheder skal modtage information om affald.

Download affaldsplanen 2015-2018