Aarhus Kommunes møbelstrategi bidrager til at sikre, at vi vælger møbler ud fra et samlet hensyn til arbejdsmiljø, funktion og æstetik i kombination med miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

Møbelstrategien spiller en vigtig rolle i Aarhus Kommunes målsætning om at blive CO2-neutral i 2030.

Vision

”Vi har bæredygtige møbler og indretningsløsninger, som inspirerer og får os til at trives, mens vi tager ansvar for jordens ressourcer.”

Den eksakte rute mod visionen skal udvikles og optimeres undervejs i takt med de erfaringer, vi gør os. Det sker i et samarbejde på tværs af magistratsafdelingerne, med inddragelse af nøglepersoner og i pilotprojekter. Vi starter nu - og går i gang med at afprøve nye udbudsformer og udvikle vejledninger, værktøjer og kommunikationsmateriale.

Strategiens fire strategiske spor

  • Brugernes behov er vores udgangspunkt
  • Bæredygtighed
  • Erhvervssamarbejde
  • Professionalisme

Læs møbelstrategien