Klimatilpasningsplan 2014 blev vedtaget af byrådet i december 2014. Planen er grundlaget for kommunens arbejde med at tilpasse byen til mere vand og fremtidig byudvikling og lokalplanlægning skal ske inden for planens rammer og retningslinjer. Det indeholder samtidig en klimaindsatsplan med en række konkrete projekter. 

Sådan virker klimatilpasningsplanen:

  • Planen udpeger områder truet af oversvømmelse.
  • Planen estimerer omkostningerne af skader ved oversvømmelse af områderne.
  • Planen beskriver rammer og retningslinjer for byudvikling i områder truet af oversvømmelse.
  • Planen udpeger hotspots, dvs. anlæg, der er afgørende for samfundet - fx hospitaler, vandværker eller el-forsyningsanlæg eller anlæg, der på anden måde er uerstattelige. 

Klimatilpasningsplan 2014