Her kan du læse visionen for klimatilpasningen i Åbyhøj

Her kan du læse opsamlingen på borgerinvolveringen omkring udarbejdelsen af visionen

Klimatilpasning kan gøres på mange måder. I Åbyhøj vil der, hvor det er muligt, blive tale om at håndtere regnvandet over jorden. Regnvandet vil således kunne bruges til f.eks. plantebede eller mindre regnvandsbassiner, som kan bidrage med nye kvaliteter i området.

Aarhus Kommune har i samarbejde med Åby-Åbyhøj Fællesråd udarbejdet visionen ’Merværdi i klimatilpasningen – en vision for Åbyhøj’. Med visionen sættes der retning for, hvordan der kan skabes merværdi, når Aarhus Vand alligevel er i gang med at håndtere regnvandet.

Visionen tager udgangspunkt i en intern screening af planer og projekter i kommunens seks magistratsafdelinger, med mål om at opnå synergi og merværdi med klimatilpasingen. Derudover har Åby-Åbyhøj Fællesråd og en række lokale aktører også bidraget med at udpege en række ønskede initiativer, som om muligt kan løftes gennem klimatilpasningen.

Visionen udpeger med afsæt i dette arbejde seks temaer, hvor klimatilpasning kan være løftestang for at skabe merværdi.

  • Et bedre forbundet område
  • En grønnere bydel
  • Nye mødesteder
  • Fredeligere veje
  • Forstærk områdets karakter
  • Borgerne involveret

Merværdien opnås ved at koordinere planer, projekter og interesser indenfor de givne rammer, så fysiske, politiske og økonomiske bindinger imødekommes.

Læs mere om den videre proces på Aarhus Vands hjemmeside