Plaststrategien omfatter indsatser til

  • at mindske brugen af plast
  • at anvende bæredygtige alternativer
  • at skabe nye grønne vækstmuligheder for virksomheder i Aarhus Kommune.

Det skal føre til konkrete indsatser til at minimere unødvendig brug af plast og sikre bedre genanvendelse af plast. 

Det vil involvere mange aktører. Fra lokale frivillige aarhusianere til erhverv, uddannelsesinstitutioner, kommunen selv og nationale aktører i form af interesseorganisationer, vidensinstitutioner og virksomheder. 

Se strategien:

Klimafonden

Strategien er vedtaget af Aarhus Byråd i forbindelse med vedtagelse af Budget 2020, herunder beslutningen om at skabe en klimafond, der skal fremme grøn omstilling.