Med dette udgangspunkt er der gennem et udviklingsprojekt støttet af VUDP udviklet en drejebog: ”Aarhusmetoden til klimatilpasning af den eksisterende by”.

Med metoden gennemføres klimatilpasningen som en integreret del af Aarhus Vands kloakprojekter, når beregninger viser, at det samfundsøkonomisk er en god investering, eller hvis der er tale om at beskytte vitale samfundsmæssig funktioner og værdier (hotspots), som vist på figuren herunder.

Med metoden klimatilpasses for vand, der strømmer af fra offentlige arealer, mens oversvømmelser, der udelukkende stammer fra private arealer, som udgangspunkt skal forebygges og håndteres af grundejer selv.

Metoden er ved at blive taget i anvendelse i Åbyhøj og Viby, og vil blive justeret efterhånden som der evalueres og opnås ny læring på de projekterne.

Her kan du downloade "Aarhusmetoden for klimatilpasning af den eksisterende by".