Affaldssortering er i løbet af de sidste år blevet en del af aarhusianernes hverdag - og borgerne i Aarhus gør det godt. Omkring os bliver der dog stillet større og større krav til, hvordan vi i Aarhus Kommune løser opgaven med at håndtere aarhusianernes affald. Samtidig har Aarhus Kommune sat et ambitiøst mål om CO2-neutralitet i 2030.

Affaldsplanen 2021-2026 ’På vej mod et cirkulært Aarhus’ leverer et væsentlig bidrag til at nå dette overordnede mål samt andre EU- og nationale målsætninger for genbrug, genanvendelse, CO2-besparelser samt cirkulære materialestrømme.

Affaldsplanen 2021-2026 består af to dele


Her er de fire overordnede temaer, der tegner de retninger, som skal være toneangivende på affaldsområdet i Aarhus Kommune de kommende år.

Temaerne er:

  • Genbrugsstationerne som materialecentraler
  • Mere genbrug
  • Aarhus sorterer endnu mere
  • Aarhus CO2-neutral i 2030

Målene er:

  • 3 x mere til genbrug
  • 10 nye cirkulære materialestrømme
  • 55 % genanvendelse
  • 7.000 ton mindre CO2