Belysningsstrategien tager afsæt i en helhedsorienteret tilgang. Det vil sige, at belysningen i Aarhus Kommune skal planlægges og gennemføres i en balance mellem udvikling og drift, så der sikres helhedsorienterede løsninger til gavn for kommunen både nu og i fremtiden.

Belysningsstrategien er væsentlig for sikringen af bæredygtige og gennemtænkte belysningsløsninger i Aarhus. Strategien bidrager samtidig til trafiksikkerhed, tryghed og vækst i vores kommune, men også i at fastholde og udvikle Aarhus´ særlige identitet.

Belysningsstrategien del 1

Belysningsstrategien del 2

Belysningsstrategien del 3