Aarhus Kommunes klimaindsats er baseret på kommunens klimastrategi og Klimahandlingsplan 2021-2024. Klimahandlingsplanen sætter retningen for de områder, hvor der i de kommende år skal gøres en særlig indsats for at fremme den grønne omstilling af Aarhus.

Læs mere om klimaindsatsen i Aarhus.