Med Plaststrategien vil Aarhus Kommune minimere unødvendig brug af plast og sikre bedre genanvendelse. Det sker via indsatser, der involverer frivillige, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, videninstitutioner og kommunen selv.

Indsatserne i Plaststrategien har fælles fokus på:

  • Udbud og indkøb i Aarhus Kommune. Der skal fokus på kommunens indkøb, forbrug og håndtering af plast og på affaldssortering i kommunens egne bygninger og institutioner.
  • Engangsplast. Ved arrangementer i Aarhus skal der bruges mindre engangsplast, være bedre affaldssortering og mere genanvendelse.
  • Borgerinvolvering og læring. Mængden af plastaffald skal forebygges og sænkes gennem frivillige initiativer og samarbejder. Herunder er særlige tiltag målrettet børn og unge.
  • Samarbejde og potentiale i virksomheder. I flere projekter vil videninstitutioner, virksomheder og Aarhus Kommune samarbejde om affaldsforebyggelse og vækstmulighederne i plast.

Læs Plaststrategien her

Læs Tillæg til Plaststrategien her (2021)

Læs tilpasning af de erhvervsrettede indsatser her (2022)

Desuden bidrager Aarhus Kommunes Plaststrategi til den nationale plasthandlingsplan, som har til formål, at mere plast skal genanvendes, mindre skal gå til spilde og mindre skal ende i naturen.

INDSATSERNE I PLASTSTRATEGIEN