I langt størstedelen af årets dage skal Eskelund fungere for både familien på skovtur, motionisten og den naturinteresserede, samt de forskere, undervisere og studerende der allerede bruger området som landskabslaboratorium. Samtidig skal området i få weekender om året fungere som byens nye store eventareal og levere en fuldt funktionsdygtig platform for fx NorthSide, kultur- og motionsarrangementer samt store enkeltstående koncerter.

Herunder finder du mere information om processen, tidsplanen og økonomien. 

Naturområde

I dag lever Eskelund en stille og anonym tilværelse klemt inde mellem infrastruktur og Aarhus Å. Der er få brugere sammenlignet med byens  øvrige grønne områder. Men i løbet af de kommende år vil det forhåbentlig blive genetableret i den aarhusianske bevidsthed som et stort bynært naturområde med utallige muligheder for familien på skovtur, motionisten, hundelufteren eller den naturinteresserede. Eskelunds karakter som et varieret naturområde skal fastholdes, og de kvaliteter der findes med skiftende åbne og bevoksede bevares gennem udviklingen af området.

Eventområde

Aarhus Kommunes største og mest anvendte koncertplads lå tidligere på Vestereng. Denne plads blev dog i 2014 nedlagt af hensyn til udbygningen af Aarhus Universitetshospital i Skejby.

For at fastholde og tiltrække koncert- og kulturarrangementer til Aarhus har der siden 2008 været arbejdet med at finde en ny placering til byens store eventplads i stedet for Vestereng, hvor der var plads til ca. 50.000 publikummer. Afledt heraf traf byrådet i 2011 en principbeslutning om at etablere en ny park med en eventplads på Eskelund.

Behovet for realisering af beslutningen er aktualiseret af, at festivalen NorthSide ikke kan blive på sin nuværende placering i Ådalen efter 2020.

Læs mere om baggrunden i projektbeskrivelsen. 

Arbejdet med at omdanne Eskelund til natur- og eventområde blev igangsat med en budgetbevilling på 10 mio. kr. ved budgetforlig 2018-2021.

Udover at indgå i anlægsbudgettet skal de 10 mio. blandt andet finansiere projektledelse, forundersøgelser, arkæologiske prøvegravninger, rådgiverhonorar til div. arbejder forbundet med projektering og udbud, lokalplanproces og borgerinddragelse.

Ved budgetforlig 2019 blev projektet tildelt yderligere 20 mio. og den samlede anlægsøkonomi bringes i anvendelse til:

  1. Etablering af vejtilslutninger, veje og stier i området og anlæggelse af sceneområder og pladser.
  2. Faciliteter til hverdagsoplevelsen og formidling af området.
  3. Etablering af forsyning i form af brugsvand, el og fiber samt håndtering af regnvand og spildevand. Herunder tilslutningsbidrag for de nævnte.

Projektøkonomien er også baseret på fondsdonationer og i juni 2019 bevilgede Salling Fondene en donation på 11 mio. kr. til projektet.  

Eskelund er en tidligere losseplads med dertil hørende udfordringer i undergrunden i forhold til stabilitet og miljøforhold. Samtidig er der en betydelig forekomst af arkæologiske interesseområder på Eskelund. Begge forhold har medvirket til at fordyre projektering og anlæg.

Eskelund til hverdag

Eskelund til event

Byrådet vedtog d. 27. november 2019 en lokalplan for Eskelunden. I den finder du mere information om støj, trafik, natur m.m.

Læs lokalplanen her.