Med Kultur & Sundhedsplanen - En fælles plan for Aarhus - samler vi byens kræfter i et samarbejde mellem Sundhed og Omsorg, Kultur og Borgerservice og de aarhusianske aktører.

Sammen skal vi drive bevægelsen frem ved at samle og styrke de eksisterende aktiviteter i en fælles plan, der samtidig skaber nye initiativer og ny viden indenfor feltet, så endnu flere borgere kan opleve de sundhedsmæssige effekter ved kunst og kultur.

Læs Kultur - og Sundhedsplanen