Her kan du læse Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2017 - 2020

Her kan du læse handleplan til Kulturpolitik 2017 - 2020

Find the English version of Cultural Policy 2017 - 2020 here 

Med kulturpolitik 2017-2020 fremlægges Aarhus Kommunes vision og mål på kulturområdet.

De kulturpolitiske prioriteringer medvirker til, at Aarhus - byens borgere, publikum, kulturinstitutioner og virksomheder – kan høste de langsigtede gevinster ved at være Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Med visionen ”Aarhus - en international by, hvor kulturen sætter dagsorden” skal der i de kommende år satses på: Aktive miljøer for kulturproduktion, Talentudvikling, Midlertidighed og liv i byrummet, Kultur som brobygger / Kultur for alle, Netværk og samarbejder samt Identitet og synlighed.

Kulturpolitikken er blevet til i en dynamisk, inddragende og dialog baseret proces over ti måneder med en bred inddragelse af Aarhus Kommunes Kulturudvalg, aktører fra kunst- og kulturmiljøet, borgere, kommunens magistratsafdelinger og øvrige interessenter.

Kulturpolitikken følges op af konkrete initiativer, der skal videreudvikle kulturområdet og bidrage til at realisere politikkens målsætninger.

Aarhus Kommunes Kulturpolitik for 2017 - 2020 blev vedtaget af Aarhus Byråd den 23. november 2016.

 

De kulturpolitiske mål

Baseret på den kulturpolitiske vision er det Aarhus Kommunes mål at

  1. Styrke byens kultur- og kunstproduktionsmiljøer og fremme kunstnerisk kvalitet, talentudvikling og kulturel mangfoldighed
  2. Satse på byens stærke kulturinstitutioner i samspillet med de kulturelle miljøer og vækstlag
  3. Satse på strategiske partnerskaber, regionalt og internationalt
  4. Skabe rum i byen og lokalområderne til udfoldelse af kulturelle og kreative fællesskaber

De kulturpolitiske mål skal understøtte et mangfoldigt og tilgængeligt kunst- og kulturlandskab med markante kulturelle fyrtårne, der kan favne kulturen fra det helt nære til skabelsen af en by-identitet og dermed sætte kursen for byens udvikling.

Kunsten og kulturen skal skabe livsglæde og være kilde til dialog, refleksion og almendannelse. Kunst- og kulturtilbuddene skal fungere som katalysator for identitet, social inklusion og øget medborgerskab og som dynamo for byudvikling og vækst.

Byen skal kendetegnes af kreativitet og kulturproduktion, hvor der er fokus på hele fødekæden fra vækstlag og talenter til professionelle kunstnere og de etablerede kulturinstitutioner, og hvor der skabes og præsenteres kunst- og kulturtilbud af høj kvalitet.

Regionale og internationale samarbejdsrelationer og partnerskaber på tværs af kultur, erhverv, turisme, uddannelse og andre sektorer skal fastholdes og udbygges som en naturlig platform for den udvikling, der bidrager til en styrkelse af kulturlivet, økonomisk bæredygtighed og vækst.

Kunst og kultur skal udfoldes i byrummet – både centralt og lokalt - og integreres i strategien for byudvikling med fokus på rum til udfoldelse og plads