Alle borgere i Aarhus Kommune vil på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv benytte de services som Biblioteker og Borgerservice tilbyder. Vi byder ikke alene på et væld af muligheder for livsudfoldelse, alle får også en hjælpende hånd til de mange gøremål, der hører med til det at være borger. Vi har i mere end hundrede år været neutrale mødesteder med plads til alle. Demokratiske rum hvor viden, kultur og debat udfolder og former sig. Her er alle ligeværdige og velkomne som de er. Vi er med alle mennesker hele livet.

Politikken er en del af rammefortællingen om Aarhus og byens overordnede vision Fortællingen om Aarhus. Fortællingen om Aarhus er overliggeren for kommunens politikker, handlingsplaner og målsætninger. Vi trækker tråde direkte fra Aarhusmålene ind i politikkens temaer.

I udvikling af politikken har vi fået bidrag fra bl.a. borgere, samarbejdspartnere, medarbejdere og de faste politiske udvalg i Aarhus Kommune. For borgerne har det været muligt at tilkendegive deres mening både til borgermøder, men også på vores hjemmeside og via borgertelefonerne. Bidragene har været afgørende for, at vi i fællesskab har kunnet udvikle og samskabe en ny politik. Samskabelse er et centralt element i både udvikling og implementering af politikken. Det er blot begyndelsen. Vi vil fortsætte samskabelse med borgere, partnerskaber og andre, der vil være sammen om Aarhus.

Politikkens fire temaer:

  • Den aktive medborger
  • Børn og unge – leg og læring
  • De stærke lokalsamfund
  • Den smarte by