Handicappolitikken udtrykker derved Aarhus Kommunes vision for, hvor Aarhus Kommune ønsker at bevæge sig hen i de kommende år, men det er samtidig vigtigt at forstå, at forudsætningen er, at politikken skal afholdes inden for de til enhver tid gældende budgetrammer.

Handicappolitikken fungerer som et redskab og en ledetråd for både politikere, de kommunale afdelinger samt borgere i Aarhus Kommune i forhold til de problemstillinger, der vedrører mennesker med handicap.

Formålet med Handicappolitikken er at fortsætte arbejdet med at sikre ligeværd, lige muligheder og respekt for borgere med handicap i Aarhus Kommune – og herved understøtte Aarhus Kommunes vision om ”Aarhus – en god by for alle”.

Handicappolitikken, som blev vedtaget af Aarhus Byråd i 2013, er gældende indtil en ny er vedtaget.

Arbejdet med en ny handicappolitik er startet i 2018.

Handicappolitik