Aarhus Kommunes Flygtningehandleplan beskriver mål, udfordringer, eksisterende indsatser og nye initiativer i forbindelse med håndteringen af flygtninge i Aarhus Kommune.

Du kan læse mere om flygtningehandleplanen her

Afrapportering af flygtningehandleplan