Anbefalingerne handler bl.a. om, at det skal være nemmere og mere attraktivt at engagere sig i lokaldemokratiske aktiviteter – hvad end det drejer sig om at være med i en forening, stemme ved valgene, debattere online eller deltage i et stormøde om en lokalplan. Det handler også om, at kommunen skal blive bedre til at tilrettelægge sine indsatser efter borgernes behov og gøre mere for at involvere de grupper, som har svært ved at deltage.

Handletanken for Lokalt Demokrati blev nedsat af Byrådet i 2019 med formålet at undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan vores lokale demokrati kan styrkes. Handletankens medlemmer kommer fra civilsamfundsorganisationer, mediebranchen og universitetsverden. Byrådet har vedtaget anbefalinger på byrådsmødet den 1. december 2021.

I forbindelse med Handletankens arbejde er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse om lokalt demokrati, der kan læses nedenfor. 

Læs Handletankens 12 anbefalinger til at styrke demokratiet