Medborgerskabspolitikken er udviklet i fællesskab af borgere, virksomheder, foreninger, frivillige, medarbejdere, uddannelsessteder og politikere i Aarhus i 2014-2015. 

Over 700 har deltaget i formuleringen af medborgerskabspolitikken.
Medborgerskabspolitikken blev vedtaget i Aarhus Byråd i 2015.
Medborgerskab er et af Aarhus Byråds konkrete mål for udvikling af Aarhus og en metode til at nå visionen om at gøre Aarhus til en god by for alle.


Medborgerskabspolitikken skal:

 • Sætte fælles ramme og retning for samarbejdet om Aarhus
 • Skærpe roller og ansvar, når vi samarbejder om Aarhus
 • Inspirere og give lyst og rum til engagement
 • Understøtte os i at gå fra ord til handling
 • Fremme medmenneskelighed og accept
 • Bidrage til at alle kan føle sig trygge og hjemme
 • Bidrage til at skabe et mangfoldigt samfund, hvor vi mødes på tværs af alder, boligområder, etnicitet og livsformer

  Medborgerskabspolitikken er en paraply-politik, som spiller
  sammen med kommunens øvrige politikker