I perioden 2017- 2021 har Aarhus Byråd nedsat flere midlertidige udvalg, der i en afgrænset periode har skullet arbejde med udvalgte emner.

Et af udvalgene – Oplandsudvalget - har arbejdet med det gode liv i oplandet ud fra fire temaer: infrastruktur og byudvikling, kultur og fritidstilbud, kommunikation i og med oplandet samt tættere kobling mellem fællesråd og byråd.

Udvalget er kommet med 8 anbefalinger til byrådet. Anbefalinger har været i høring og er godkendt af byrådet. 

Anbefalingerne kommer, efter at Oplandsudvalget har mødtes med fællesrådene i oplandet, besøgt flere oplandsbyer og talt med foreninger og borgere i oplandet. I forbindelse med udvalgets arbejde har Kultur og Borgerservice i samarbejde Silverlining Research gennemført en spørgeskemaundersøgelse.

Oplandsudvalgets anbefalinger