Med KOMMUNE FORFRA henvender Aarhus Kommune sig til de politikere, der skal udvikle politikken for fremtidens velfærd og til de kommunale ledere og medarbejdere, der skal udmønte velfærden i hverdagen for – og sammen med – borgerne. Men ikke mindst henvender KOMMUNE FORFRA sig til borgerne, der skal tage medansvar for vores fælles velfærd.

Velfærd er ikke en kommunal opgave, lyder det provokerende i indledningen, for udgangspunktet er, at fremtidens velfærd kan ikke kun løftes af det offentlige. Velfærd er vores allesammens opgave – som mennesker der står i relation til hinanden.

Vi skal lade borgerne komme til, skabe fællesskab, træde et skridt tilbage og give plads, men vil borgerne overhovedet have pladsen? Hvordan inviterer vi dem ind? Og vil man så som borger i fremtiden overhovedet kunne sig ”nej tak” til at deltage i den fælles velfærdsopgave?

Læs magistratsmedlemmernes svar på spørgsmålene, og se mere om alle de andre relevante debatter, der rejser sig, når Aarhus Kommune inviterer alle med til at tænke kommunen forfra.

Se debatoplægget KOMMUNE FORFRA

På hjemmesiden Nye veje til Vækst kan du læse mere om, hvordan Aarhus Kommune arbejder med at gentænke velfærden.

Gå til Nye veje til vækst