Planen omfatter miljøtilsyn hos alle de typer virksomheder og husdyrbrug, som Aarhus Kommune skal føre regelmæssigt miljøtilsyn med i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen. 

Tilsynsplanen gælder for Aarhus Kommune, men den gælder dog ikke for de virksomheder i kommunen, hvor Miljøstyrelsen har miljøtilsynet. 

Hvert fjerde år udarbejdes en ny miljøtilsynsplan. Mindre væsentlige ændringer eller opdateringer vil løbende blive ajourført. 

Miljøtilsynsplan 2022-2026