Parkudviklingsplanen består af tre dele:

  • Et parkprogram, der angiver Aarhus Kommunes helt overordnede vision og mål for parkerne. Parkprogrammet er vedtaget af Byrådet i maj 2010.
  • En strategi – der blev udarbejdet i 2011. Den beskriver fremgangsmåde, arbejdsmetoder og tidsplaner for de enkelte udviklingsplaner. Den beskriver desuden, hvordan de overordnede rammer skal binde parkudviklingsplanen sammen.
  • Parkudviklingsplanen tager et lokalt udgangspunkt og består af 24 delplaner – en for hvert lokalsamfund i Aarhus Kommune. Delplanerne skal vise den konkrete udvikling af parkerne i Aarhus Kommunes lokalsamfund. Videre skal de hænge sammen med den grønne struktur og de overordnede rammer for den grønne planlægning. Delplanerne udarbejdes løbende i perioden 2011-2019. Som et pilotprojekt er der i 2008-2009 gennemført delplaner for tre lokalsamfund i Aarhus Kommune. Det er Harlev-Framlev, Lystrup-Elev-Elsted og Hasle.

Her kan du hente de enkelte planer: