Handlingsplanen er et udtryk for Aarhus Kommune overordnede fokusområder og mål i forhold den lovpligtige bekæmpelse af rotter. 

Rottehandlingsplanen skal redegøre for:

  • Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen
  • Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
  • Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
  • Tiltag til opnåelse af beskrevne mål.

Handlingsplanen skal desuden beskrive indsatsen vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på bl.a. følgende steder:

  • Ejendomme i byzone
  • Ejendomme i landzone, sommerhusområder og kolonihaveområder
  • Fødevarevirksomheder 
  • Kloakker og stikledninger.

Du finder Aarhus Kommunes rottehandlingsplan her