Aarhus Kommune arbejder løbende med at sikre benyttelsen og beskyttelsen af skovene ved at:

  • give plads til gode stiforløb, der sikrer, at skovenes mest sårbare områder ikke bliver overbelastet
  • øge fokus på at beskytte naturværdierne - årlig kontrol i forbindelse med FSC- og PEFC-skovcertificeringen
  • sikre beskyttelse af udvalgte områder, som har særlig naturværdi - fx ved at udpege skovområder til urørt skov, hvor der hverken fældes eller plantes træer 
  • fremme brugen af de knap så kendte skove, fx Mollerup Skov
  • informere om, at der gives tilladelse til flere arrangementer i de nyere skove, fordi naturværdierne her er mindre sårbare
  • gøre de nyere skove mere spændende ved fx at lave løberuter, lysninger og bålpladser
  • skabe nye skovområder.