Vandforsyningsplanen sikrer, at vandforsyningen tilpasses både det aktuelle og det fremtidige vandbehov, så forsyningen af rent vand til alle aarhusianere fastholdes. Vandforsyningsplanen sikrer også, at der løbende er fokus på drikkevandsressourcens kvalitet og mængde samt vandværkernes tilstand og kapacitet.