Visionen handler om at passe på grundvandet, så der er nok drikkevand, rensning af spildevand, regnvand i byen og på landet og om at passe på naturen. 

Vandvisionen blev vedtaget af Aarhus Byråd i januar 2010.