Aarhus Kommune anvender "Den Skandinaviske Model"

Aarhus Kommune har på nuværende tidspunkt aftaler med 4 kapitalforvaltere, som tilsammen forvalter cirka 3,0 milliarder kroner for Aarhus Kommune. Forvalterne kan placere op til 30 pct. af midlerne i investeringsforeninger, der investerer i aktier og virksomhedsobligationer.

Retningslinjer for Aarhus Kommunes ejerskab og ansvarlige investeringer

Aarhus kommune har valgt ”Den skandinaviske Model” for ansvarlige investeringer. Det er en strategi for ansvarlige investeringer, der har en overordnet dialogbaseret (engagerende) tilgang. På den måde sikres det bedst mulige afkast samtidig med, at de virksomheder der investeres i (via investeringsforeninger) af kapitalforvalterne kan påvirkes gennem dialog til at tage hensyn til bl.a. social ansvarlighed, etik, miljø og økonomisk samfundsansvar.  

”Den skandinaviske model” anvendes af de fleste større pensionskasser, investeringsforeninger, banker og forsikringsselskaber og afviger fra en tilgang, hvor man fx. på forhånd udelukker bestemte brancher eller bestemte typer af virksomheder, beslutter sig for afinvesteringer eller opererer med negativ-/positivlister. Selvom hovedprincippet er den engagerende tilgang er der dog også brancher og virksomheder, som Aarhus Kommune helt afstår fra at investere i.

Aarhus Kommune har besluttet at retningslinjer for ansvarlige investeringer skal udvides med yderligere et fokusområde, nemlig fokus på Skat. I løbet af 2019 vil fokus således være på implementering af skat i vores retningslinjer for ansvarlig investering i dialog med kapitalforvaltere og NGO’er.