Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for beskyttelse af Aarhus Kommunes informationer, herunder personoplysninger og andre fortrolige oplysninger fx økonomiske forhold, og følger principperne i den internationale standard for informationssikkerhed ISO27001:2013.

Informationssikkerhedspolitikken fastlægger på baggrund af en risikobaseret tilgang det overordnede sikkerhedsniveau for Aarhus Kommunes beskyttelse af informationer. Herunder rammerne for de sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for, at kommunen kan opfylde gældende lov og relevante krav i relation til cyber- og informationssikkerhed.

Informationssikkerhedspolitik 2023