Aarhus Kommunes eksterne kanalstrategi er den tredje i rækken. Kanalstrategi 3.0 blev vedtaget i byrådet april 2019 og dækker tidsrummet 2019-2022.

Kanalstrategi 3.0 er en rammestrategi for Aarhus Kommunes håndtering af henvendelser til og fra borgere, foreninger og virksomheder.

Strategien formulerer de indsatsområder og mål, som har størst strategisk betydning i forhold til at fremme de bedste, billigste og mest sikre henvendelsesformer, så borgere, foreninger og virksomheder oplever en lettilgængelig, effektiv og tryg kontakt med kommunen.

Strategien har følgende hovedspor:

  • Digitale kanaler
  • Analoge kanaler
  • Udvikling af servicekultur
  • Øget fokus på ledelsesinformation

Da kanalstrategien er en rammestrategi, lægger den op til, at magistratsafdelingerne hver især byder ind med konkrete forslag til at nå de mål, der er formuleret i strategien.

Læs Kanalstrategi 3.0 (pdf)