Plan for digital inklusion formulerer en fælles ambition og en række overordnede principper for Aarhus Kommunes arbejde med digital inklusion i årene frem mod 2026.

Kort fortalt vil vi lykkes med:

  • At minimere barriererne så flere kan være med i den digitale kontakt med Aarhus Kommune
  • At sikre hjælp og ligeværdige alternativer til den digitale kontakt
  • At hjælpe pårørende, frivillige og medarbejdere med at hjælpe med det digitale

Det handler om god service

For mange borgere er det god service at betjene sig selv digitalt. Det er nemt og bekvemt at kunne ordne sit ærinde med kommunen hjemmefra, når man har tid og lyst.

For en stor del af borgerne medfører det digitale samfund imidlertid problemer. KL har afdækket, at 17-22 % af den voksne befolkning er såkaldt digitalt udfordrede – af mange og komplekse grunde.

Hvis vi gerne vil tilbyde god service for alle, er digital inklusion således én af de helt store opgaver, vi står over for som kommune. Særligt set i lyset af, at services for og kontakt med borgerne i stadig højere grad bliver digital.

Det er vores ambition, at borgerne oplever en god service, når de kommunikerer med Aarhus Kommune. God service er at blive mødt i øjenhøjde, respektfuldt og med en følelse af at kunne mestre sin situation – uanset hvilken kommunikationskanal man foretrækker.