Byrådet får med kommunens første boligpolitiske redegørelse mulighed for at drøfte udviklingen på boligmarkedet – både med hensyn til boligpræferencer, og -prognoser, og flytninger med henblik på at kunne justere og prioritere indsatser, fx gennem nye kommune-, helheds-, udviklings- og lokalplaner, kvoteplaner for almene boliger og som aktiv grundejer.

Du kan læse den boligpolitiske redegørelse her:

Boligpolitisk redegørelse

Bilag 1a, 1b og 1c Index100