Det centrale Åbyhøj skal være et sted, som kvarterets borgere og erhvervsdrivende oplever som et godt og velfungerende by- og boligområde, med nærhed til et varieret udbud af forskellige butiksfunktioner, rammet inde af attraktive og lettilgængelige byrum og parkarealer. Åbyhøjs centrum er gennem årerne blevet nedslidt, men det er ønsket at det fortsat, i en revitaliseret form, kan danne rum for det gode byliv. Det kræver et nyt plangrundlag, der tager udgangspunkt i områdets identitet, særlige bystruktur og arkitektur. Det er ambitionen, at vi med sådan et værktøj kan skabe mulighed for at forny sammenhængskraften på langs og på tværs af Silkeborgvej.

Målet med helhedsplanlægningen er også et kommuneplantillæg med mere retvisende bestemmelser for centerområdet. Det er målet, at de mere detaljerede bestemmelser i tillægget kan være medvirkende til at skabe en større klarhed over hvordan kvarteret gradvist kan udvikles.

Helhedsplanen vil blive en del af Kommuneplanens hovedstruktur efter byrådets vedtagelse. Herudover vil kommuneplantillægget erstatte kommuneplanens eksisterende rammer for de aktuelle områder.

Helhedsplanen og Kommuneplantillægget kan ses her

Bemærk: For at se Helhedsplanen optimal, skal man åbne den i Edge, vælge "Tosidet" (under "Sidevisning" øverst) og vælge "Vis forsiden separat".

Forslaget til Helhedsplan og Kommuneplantillæg nr. 118, Centerområdet langs Silkeborgvej blev godkendt på byrådsmødet den 19. januar 2022 - Se referatet her