Aarhus Kommune har siden 1988 præmieret særligt god arkitektur i Aarhus på Arkitekturens Dag (første mandag i oktober).

Aarhus Kommunes arkitekturpriser uddeles til arkitekter og ejere af byggeri, der udmærker sig ved arkitektonisk kvalitet ud over det sædvanlige. Ved afgørelse af hvilke bygninger, der skal præmieres, lægges der vægt på, at bygningen eller bygningskomplekset i den arkitektoniske helhed er et kvalitetspræget bygningsværk. Den arkitektoniske helhed inkluderer rumlige og æstetiske aspekter, funktionel udformning, materialebearbejdning og miljømæssige egenskaber. Også friarealernes samspil med bygningerne og tilfredsstillende opholdsarealer for ejendommens brugere er væsentlige.

Aarhus Kommunes Præmiering af Byggeri 2022 fandt sted d. 27. september. Plancher af de nominerede og præmierede projekter 2022 udstilles på DOKK1 fra d. 3.–7. oktober og herefter i Blixens, Karen Blixens Boulevard 7, Brabrand fra d. 10.-21. oktober 2022.