Diabeteshandleplanen sætter retning for diabetesindsatsen i Aarhus. Planen skal bidrage til at skabe livsglæde, fællesskaber og mulighed for, at familier med type 1-diabetes kan få en god hverdag, hvor sygdommen fylder mindst muligt. Samtidig bidrager planen til at række ud og rykke tættere sammen omkring forebyggelse i hverdagslivet, tidlig opsporing og evnen til at kunne drage omsorg for eget helbred for de aarhusianere, der har eller er i risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Hvis du vil høre mere om Diabeteshandleplanen og dens initiativer, kan du kontakte sundhed@mso.aarhus.dk

Diabeteshandleplan