Byrådet vedtager årligt serviceniveauet (kvalitetsstandart) for pleje, praktisk hjælp, madservice, samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Serviceniveauet er skrevet ind i pjecen ”Sammen om et bedre liv”, som du finder link til nedenfor. Pjecen henvender sig i første omgang til borgere med information om de mange forskellige tilbud, der findes – både i kommunalt regi, men i lige så høj grad fra foreninger og frivillige i civilsamfundet. Derudover kan pjecen også anvendes af fagfolk, der arbejder med området.

Se gældende standarder