1. Du må ikke ryge i din arbejdstid.
  2. Du må ikke ryge i Aarhus Kommunes institutioner, bygninger, materiel, og på udendørs arealer der tilhører bygningen (matriklen).
  3. Du må ikke ryge i Aarhus Kommunes transportmidler.
  4. Du må ikke ryge, hvis du bærer uniform fra Aarhus Kommune. Hvis du har overenskomstmæssig, selvbetalt pause og ønsker at ryge, skal du være særlig opmærksom på, at du repræsenterer Aarhus Kommune. Hvis det er muligt, bør du derfor enten skifte tøj eller dække uniformen til, mens du ryger.
  5. E-cigaretter er omfattet samme regulering som almindelige cigaretter.
  6. Du må gerne ryge i overenskomstmæssige, selvbetalte pauser. Det, der står under pkt. 2, 3, og 4 sætter dog grænser for, hvor du må ryge, også i din selvbetalte pause.

Præcisering af pkt. 6: 
Såfremt en medarbejder har flekstid kan arbejdsgiver ikke regulere, hvad medarbejderen foretager sig, når denne har flekset ud.

Medarbejdere med flekstid har generelt mulighed for at flekse ud, såfremt det i øvrigt er i overensstemmelse med arbejdets tilrettelæggelse.

Flekser en medarbejder ud for at ryge, skal Aarhus Kommunes rygepolitik i øvrigt overholdes.

I overenskomstmæssige, selvbetalte pauser, er det ligeledes tilladt for medarbejderen at ryge, så længe det i øvrigt er i overensstemmelse med Aarhus Kommunes rygepolitik.

Der kan normalt ikke gives tilladelse til, at medarbejdere uden flekstid, kan aftale selvbetalte pauser med nærmeste leder, med det ene formål at ryge.

 

Sanktioner

En overtrædelse af rygeforbuddet sanktioneres efter de almindelige ansættelsesretlige regler.

Det skal altid være en konkret, individuel vurdering, hvordan en overtrædelse af rygeforbuddet sanktioneres.

Hvis du overtræder rygeforbuddet vil overtrædelse første gang normalt medføre en påtale eller advarsel. Ved gentagelse kan overtrædelse medføre en advarsel, afsked eller i grovere tilfælde bortvisning.

Ønsker du hjælp til at holde op med at ryge, kan du få et gratis rygestopforløb hos Folkesundhed Aarhus. Kontakt Folkesundhed Aarhus på tlf.: 87 13 40 35.