Målet men aftalen er, at den enkelte borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Det er en aftale mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og praksissektoren om gensidige forpligtelser og samarbejde på sundhedsområdet.

Der er både en politisk aftale ’Mere sundhed i det nære på borgerens præmisser’, som fastsætter visioner, mål og værdier for sundhedssamarbejdet samt selve Sundhedsaftalen, der konkretiserer de politiske visioner og mål i indsatser og aftaler om opgavefordeling.

Sundhedsaftalen gælder til d. 30. juni 2019, og den nye Sundhedsaftale er under udarbejdelse.

Sundhedaftalen 2015-2018