Den 18. april 2018 vedtog Aarhus Byråd Parkeringspolitik 2018. Parkeringspolitikken skal understøtte byrådets overordnede visioner, så byen også i fremtiden vil være attraktiv for beboere, erhverv og besøgende.

Parkeringspolitikken skal sikre, at den tilgængelige parkeringskapacitet udnyttes bedst muligt, således at der altid er ledig kapacitet til beboerne, erhverv og besøgende. Derudover er det målet, at parkeringspolitikken skal være med til at skabe et enkelt og let forståeligt parkeringssystem, hvor der skabes en anden fordeling af efterspørgslen, så man primært parkerer i anlæg frem for på gaden. Endvidere skal politikken understøtte den grønne omstilling, ved at prioritere miljøvenlige biler.