ITS bruges eksempelvis, når signalanlæg koordineres på udvalgte strækninger, så bilisterne oplever færre stop i kørslen og dermed kortere rejsetid. ITS kan også være indsamling og formidling af realtidsinformationer om rejsetider, så trafikanter kan vælge alternative ruter eller køre på andre tidspunkter.

Fordele ved brug af ITS

  • Bedre udnyttelse af eksisterende vejnet: Anvendelse af ITS teknologien kan sikre, at kapaciteten i det eksisterende vejnet bliver udnyttet optimalt, fx med koordinerede signalanlæg og grønne bølger.
  • Forbedring af fremkommelighed: Et af tiltagene er indsamling af data gennem bluetooth-enheder, der bliver omdannet til brugbar information for trafikanterne. Læs mere om bluetooth-indsatsen her.
  • Højnet niveau for trafikinformation: I løbet af foråret 2015 opstiller Aarhus Kommune dynamiske tavler med information om forventede rejsetider og alternative ruter med både tekst og illustrationer.
  • Bedre trafiksikkerhed: ITS bidrager til nedbringelse af antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken med dynamiske skilte, som registrerer og informerer om bilernes hastighed på udsatte steder fx skoler.
  • Nedsat miljøbelastning: Med ITS teknologien får Aarhus en unik mulighed for at nedbringe CO2 udledningen pga. et minimum af kødannelse og stop/start ved signalanlæg.