OBS! På grund af CoVid19 og de deraf følgende råd om afstand og forbud mod større forsamlinger er arbejdet med fredeliggørelsen udsat til efter sommerferien. Vi regner med at starte igen i løbet af august, men det vil naturligvis afhænge af situationen til den tid. Hjemmesiden vil blive opdateret i takt med, at den videre proces bliver afklaret.

Det annoncerede borgermøde om Ø-gaderne og Nørre Stenbro den 18 juni, kl. 17, på Samsøgades Skole aflyst. Et nyt mødetidspunkt vil blive annonceret her på et senere tidspunkt.

 

At fredeliggøre et område trafikalt betyder, at den gennemkørende og uvedkommende trafik skal mindskes, lokale veje skal indrettes på en måde, så hastigheden sænkes, og der bliver bedre plads til flere træer. Samtidig skal der skabes bedre parkeringsmuligheder, og det skal gøres mere tydeligt, hvor man må parkere i gaderne.

Fredeliggørelsen sker i tæt dialog med Midtbyens fællesråd og beboere. Aarhus Kommune og fællesrådene inviterer beboerne til at udpege lokale udfordringer samt komme med ønsker og idéer til, hvordan gaderummene i kvarteret skal indrettes.

Arbejdet med trafikal fredeliggørelse er startet på Frederiksbjerg, og nu fortsætter vi med Nørre Stenbro, Ø-gaderne, Mølleparken og Vesterbro samt dele af Aarhus K.

Borgerne i de fire områder inviteres i første omgang til workshops, der handler lige præcis om deres område.

Fredeliggørelse af lokalområder i midtbyen er en af strategierne i Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby. 

Områdernes afgrænsning

Der arbejdes kun med trafikal fredeliggørelse af lokalområder uden for city, det vil sige områder uden for ringen af Nørre Allé, Vester Allé og Sønder Allé. 

Du kan læse om fredeliggørelse af lokalområder i Mobilitetsplanen her

OBS! Workshoppen er desværre aflyst pga Corona