Projektet går overordnet ud på at forbedre fremkommeligheden på Viborgvej. Viborgvej er en af de største og mest befærdede indfaldsveje, hvor der særligt i myldretiden er for mange biler på for lidt plads. Derfor udvider vi vejen fra to til fire spor, så vejen har to spor i hver retning. For at genere trafikanterne mindst muligt, opretholder vi trafikken i de eksisterende spor imens udvidelsesarbejdet står på.